Nghi thức công bố, trao tặng và đón nhận khen thưởng

Trong một buổi lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu thi đua nào đó, nghi thức công bố, trao tặng và đón nhận thường được bố trí không phù hợp. Từ đó dẫn đến tình trạng cả người trao, người nhận và tiếp tân tỏ ra lúng túng, làm ảnh hưởng tới không khí trang trọng của buổi lễ. Có nhiều trường hợp sau khi nhận danh hiệu, nhiều người phải đi tìm nhau để “đổi” danh hiệu cho đúng với quyết định vừa công bố. Điều đó thật là phiền toái! 

Để tránh được tình trạng này, chúng ta cần thực hiện tuần tự theo nghi thức sau: 

1. Công bố Quyết định khen thưởng: 

Đại diện lãnh đạo của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng hoặc của đơn vị tổ chức buổi lễ công bố toàn văn Quyết định khen thưởng. 

Đối với Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước: Trước khi công bố, người công bố mời đội cờ truyền thống (nếu có), đại diện cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các thế hệ lãnh đạo của tập thể được khen thưởng (hoặc cá nhân được khen thưởng) lên lễ đài để nghe công bố Quyết định khen thưởng.  

Đối với Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ: Công bố xong, người công bố mời đại diện lãnh đạo của tập thể (hoặc cá nhân) có tên trong Quyết định khen thưởng lên lễ đài để nhận khen thưởng. 
 

 

2. Trao danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: 

Người trao thưởng là đại diện các đồng chí lãnh đạo tại buổi lễ; người trao thưởng đứng ở vị trí trung tâm của lễ đài. 

Trao theo thứ tự gắn huân chương (hoặc huy chương, huy hiệu) trước; sau đó trao bằng và trao cờ anh hùng (đối với tập thể được đón nhận danh hiệu anh hùng). 

Đối với tập thể có cờ truyền thống: Người trao thưởng gắn huân chương (hoặc huy hiệu) lên góc cao cờ truyền thống và chào cờ. Vị trí gắn huân chương (hoặc huy hiệu) trên cờ truyền thống được thực hiện theo thứ hạng từ cao xuống thấp. 

Đối với tập thể không có cờ truyền thống: Người trao thưởng trao bằng đã gắn sẵn huân chương (hoặc huy hiệu). 

Trao tặng cho cá nhân: Người trao thưởng gắn huân chương (hoặc huy chương, huy hiệu) lên phía trái ngực áo người đón nhận, sau đó trao bằng. Vị trí gắn huân chương (hoặc huy chương, huy hiệu) trên ngực áo được thực hiện theo thứ hạng từ cao xuống thấp. 

Truy tặng: Người trao thưởng trao bằng đã gắn sẵn huân chương (hoặc huy chương, huy hiệu) cho đại diện gia đình cá nhân được truy tặng. 

3. Đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: 

Đón nhận các hình thức khen thưởng do Chủ tịch nước ký quyết định: Người đón nhận khen thưởng đứng nghiêm theo hàng ngang trên lễ đài nghe công bố quyết định; sau đó bước lên phía vị trí trung tâm của lễ đài để đón nhận. 

Đón nhận các hình thức khen thưởng do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định: Người đón nhận được mời lên vị trí trung tâm của lễ đài để đón nhận. 

Khi đón nhận bằng (hoặc cờ), người đón nhận khen thưởng nâng bằng hoặc cờ cao ngang ngực, giữ nguyên tư thế cho đến khi rời khỏi lễ đài. 

Trong trường hợp cần thiết, đại diện tập thể (hoặc cá nhân) được khen thưởng phát biểu ý kiến sau khi đón nhận khen thưởng. 

4. Người phục vụ nghi thức trao thưởng: 

Mặc lễ phục, không quay lưng về phía người dự, đứng phía sau, bên phải người trao thưởng khi đưa huân chương (hoặc huy chương, huy hiệu, bằng, cờ) cho người trao thưởng. 

Đặt huân chương (hoặc huy chương, huy hiệu, bằng) trong khay phủ vải đỏ; đưa cờ bằng hai tay cho người trao thưởng; bằng phải được lồng trong khung.

Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
63%
 
10%
 
5%
 
20%